SARRIÀ

Reforma d’un habitatge a l’avinguda Sarrià, Barcelona. 2020

Habitatge destinat a lloguer. Aquest fet provoca dues situacions particulars: d’una banda el desconeixement total de l’usuari final, i de l’altra un ajust radical de costos.

La proposta es basa en netejar la planta original de l’any 1949, amb crugies força regulars de murs portants, però sobre compartimentada; reduint-ne el passadís i ressituant la cuina.

El resultat és una col·lecció d’habitacions, de mides i proporcions similars, relacionades a través d’una seqüència d’espais comuns que resolen diferents usos i circulacions. Potenciant la continuïtat i l’aprofitament de la llum natural.

SoteloMargalef

Reforma de una vivienda en la avenida Sarrià, Barcelona. 2020

Vivienda destinada a alquiler. Este hecho provoca dos situaciones particulares: por un lado el desconocimiento total del usuario final, y por otro un ajuste radical de costes.

La propuesta se basa en limpiar la planta original de 1949, con crujías bastante regulares de muros de carga, pero sobre compartimentada; reduciendo el pasillo y recolocando la cocina.

El resultado es una colección de habitaciones, de tamaños y proporciones similares, relacionadas a través de una secuencia de espacios comunes que resuelven diferentes usos y circulaciones. Potenciando la continuidad y el aprovechamiento de la luz natural.

SoteloMargalef

 

photo: © DEL RIO BANI