MILÀ I FONTANALS

Projecte de reforma d’un habitatge en planta baixa a Gràcia, Barcelona. 2019

Un espai domèstic definit per mobiliari fixe, desvinculat del sostre. Generant variacions d’usos, entrades de llum i relacions visuals.

coautors: SoteloMargalef + Ana Bracons

Proyecto de reforma de una vivienda en planta baja en Gracia, Barcelona. 2019

Un espacio doméstico definido por mobiliario fijo, desvinculado del techo. Generando variaciones de usos, entradas de luz y relaciones visuales. 

coautores: SoteloMargalef + Ana Bracons