LA MARGINEDA

Museu del Jaciment de La Margineda, Santa Coloma. Andorra. 2016

La construcció d’un paisatge, paisatge natural/paisatge cultural, a través de la seqüència de punts de vista. Emmarcant-lo, a diferents escales, i a través del moviment. Des del bosc fins al jaciment. Establint continuïtats.

LAS

Museo del Yacimiento de La Margineda, Santa Coloma. Andorra. 2016

La construcción de un paisaje, paisaje natural/paisaje cultural, a través de la secuencia de puntos de vista. Enmarcándolo, a diferentes escalas, y a través del movimiento. Desde el bosque hasta el yacimiento. Estableciendo continuidades.

LAS