GIRONA

Reforma d’una cuina en un habitatge (1888-1890) obra d’Enric Sagnier, Barcelona. 2021

La cuina com a lloc de reunió, al centre de la casa, al voltant d’una gran taula. Aquesta imatge tradicional troba aquí una interpretació contemporània, a temporal, on destaquen la puresa de les formes i la tria dels materials.

Una campana de grans dimensions genera la geometria dels calaixos de llum, que mostren els sostres i estructura de la construcció original, alhora que recorda les clàssiques d’època.

Una gran taula de treball de marbre possibilita diverses activitats, alhora un bufet serveix i reflexa els seus usuaris.

Per últim, un nou paviment de marbre de 25x25cm, col·locat emmarcat i a 45º, recorda el de la noble escala de veïns, resolent les trobades amb la resta de paviments de mosaic Nolla existents.

SoteloMargalef

Reforma de una cocina en una vivienda (1888-1890) obra de Enric Sagnier, Barcelona. 2021

La cocina como lugar de reunión, en el centro de la casa, en torno a una gran mesa. Esta imagen tradicional encuentra aquí una interpretación contemporánea, a temporal, en la que destacan la pureza de las formas y la elección de los materiales.

Una campana de gran tamaño genera la geometría de los cajones de luz, que muestran los techos y estructura de la construcción original, a la vez que recuerda a las clásicas de época.

Una gran mesa de trabajo de mármol posibilita diversas actividades, a la vez que un bufet sirve y refleja a sus usuarios.

Por último, un nuevo pavimento de mármol de 25x25cm, colocado enmarcado y a 45º, recuerda el de la noble escalera de vecinos, resolviendo los encuentros con el resto de pavimentos de mosaico Nolla existentes.

SoteloMargalef

 

photo: © DEL RIO BANI