FONT DE LA GUATLLA

Accedint a Montjuïc a través dels barris. 2016

Es tracta d’un projecte d’urbanisme, paisatge i espai públic on s’estudia una nova forma d’accedir a la muntanya de Montjuïc, no només a través d’un sistema d’accessos que l’envolten (portes o punts de connexió); sinó fent-ho a través dels barris situats a la falda de la muntanya que actualment són una barrera per a les connexions y la permeabilitat a nivell peatonal.

El projecte se situa al barri de la Font de la Guatlla, resolent els seus propis conflictes, amb l’ objectiu d’establir un model per als altres barris adjacents.

PGM

Accediendo a Montjuïc a través de los barrios. 2016

Se trata de un proyecto de urbanismo, paisaje y espacio público dónde se estudia una nueva forma de acceder a la montaña de Montjuïc, no sólo a través de un sistema de accesos que la rodean (puertas o puntos de conexión); sino mediante los barrios situados en la falda de la montaña que actualmente son una barrera para las conexiones y la permeabilidad a nivel peatonal.

El proyecto se sitúa en el barrio de la Font de la Guatlla, resolviendo sus propios conflictos, con el objetivo de establecer un modelo para los barrios adyacentes.

PGM