DOMUS FUSCIUS

Ampliació i reforma d’una casa a l’Empordà, Girona. 2021-2022

La intervenció es planteja en continuïtat estructural i material amb lo existent, passant a formar part del conjunt de manera natural, com si sempre hi hagués estat.

L’esforç del projecte rau en la implantació del nou volum de l’ampliació amb un impacte mínim sobre l’entorn natural. Per aquest motiu, s’opta per la utilització de materials tradicionals i de proximitat, on destaca la ceràmica manual de la Bisbal.

L’extensió d’una crugia de 2,60m d’amplada i coberta inclinada, annexionada al límit oest de la casa, permet allotjar la nova cuina i un petit menjador. Aquestes dues peces es connecten, mitjançant dos passos en el mur de façana original, amb el volum principal de l’habitatge dotant-lo d’una nova circulació i visuals. Entorn a aquest mur, la llar de foc de marbre blanc formalitza la resta de l’àmbit públic de la casa.

Murs de fàbrica ceràmica; coberta inclinada de bigues de fusta laminada,  panells sandwich i teula àrab; tancaments i paviments de fusta;  exteriors de rajol manual de terracota i arrebossats de morter de calç, són alguns dels materials emprats en l’obra.

SoteloMargalef

Ampliación y reforma de una casa en el Empordà, Girona. 2021-2022

La intervención se plantea en continuidad estructural y material con lo existente, pasando a formar parte del conjunto de forma natural, como si siempre hubiera estado.

El esfuerzo del proyecto está en la implantación del nuevo volumen de la ampliación con un impacto mínimo sobre el entorno natural. Por este motivo, se opta por la utilización de materiales tradicionales y de proximidad, donde destaca la cerámica manual de La Bisbal.

La extensión de una crujía de 2,60m de ancho y cubierta inclinada, anexionada al límite oeste de la casa, permite alojar la nueva cocina y un pequeño comedor. Estas dos piezas se conectan, mediante dos pasos en el muro de fachada original, con el volumen principal de la vivienda dotándola de una nueva circulación y visuales. En torno a este muro, la chimenea de mármol blanco formaliza el resto del ámbito público de la casa.

Muros de fábrica cerámica; cubierta inclinada de vigas de madera laminada, paneles sandwich y teja árabe; carpintería exterior y pavimentos de madera; exteriores de ladrillo manual de terracota y enlucidos de mortero de cal, son algunos de los materiales empleados en la obra.

SoteloMargalef

 

photo: © DEL RIO BANI